dedolight lightstream reflektert lys nye muligheter

Reflektert lyssetting eller konvensjonell lyssetting?

Bruken av reflektorer som verktøy i lyssetting er hverken et nytt konsept, eller revolusjonerende i seg selv. 

Derimot, er mulighetene som åpner seg når vi kombinerer reflektorplater med ulik struktur i overflatene, og legger til lyskilder med en tilnærmet parallel stråle, noe helt spesielt. 

Hvem skulle tro at ved å kun feste en adapter som konsentrerer lyset fra en klassisk Dedolight DLH400 watt HMI lampe ned til 4.5° spredning, gir hele 505% så stort lysutbytte?

Deretter kan du sende lyskilden fra denne 400 W lampen – som nå gir samme lysmengden som en 2 kW HMI – videre inn i en hel verden av reflektorplater, og skape flerfoldige lyskilder ut i fra en og samme lampe.

Dette er bare ett eksempel, som viser hvor effektivt disse to verktøyene utfyller hverandre.

Dedolight har et stort utvalg av fokuserbare lamper med HMI og LED teknologi, som alle er tilgjengelig med parallel beam adaptere.

Naturlig rent lys

lightstream reflektor burger scene

Miljøbevisst løsning for fremtiden

Det stilles stadig tøffere krav i bransjen til en mer miljøvennlig og grønn produksjon. 

Hvor befriende ville det ikke vært å vite at du kan fylle opp bilen med betydelig mindre utstyr enn tidligere, samtidig som det ikke hindrer deg når noe skal endres i siste sekund? Det kan faktisk være fordelaktig å jobbe med reflektorplater i en slik situasjon. Reflektert lys er mer effektivt å jobbe med, på grunn av lette plater som kan justeres raskere og får plass på selv de trangeste locations.

Du slipper “rot” på sett. 

Du slipper å bekymre deg for lyskastere som vanligvis ville hengt høyt oppe i en lift, og potensielt skaper en risiko for sikkerheten på sett, flere etasjer over bakken.

dedolight pb70 1200w hmi parallel beam lightstream lyssetting etasje
Reflektert lyssetting med reflektorplate utenfor vindu i høyt bygg, med lyskilden enkelt plassert nede på bakken
konvensjonell lyssetting etasje lamper med kran
Konvensjonell lyssetting med lyskastere på lift utenfor vindu i høyt bygg

Kan du lyssette et intervju enklere?

Hvorfor gjøre det mer tungvint enn du behøver, neste gang du planlegger for opptak? Se hvordan én lyskilde på 90W – DLED7 med parallel beam adapter og tre reflektorer kan lyssette et intervju. Det samme prinsippet er relevant for alle andre lyssettingsituasjoner.

Last ned Lightstream håndbok

Lightstream reflektorsystem fra Dedolight

Miljøvennlig lyssetting med reflektert lys

Hva er Lightstream?

Lightstream fra Dedolight er et meget miljøvennlig reflektorsystem, som gjør det mulig å “gjenbruke” den samme lysstrålen flere ganger, uten at det går utover lysutbyttet fra den opprinnelige lyskilden.

Lightstream reflektorer har spesielle overflater i fire ulike strukturer, som videresender lyset med forskjellig spredning, mellom 4° og 95° fra plate #1 til #4.

lightstream reflektor 2 dedolight beam

Sammen med Dedolights “magiske” parallel beam forsats-linse adaptere – som forsterker lysutbyttet fra både nye og klassiske Dedolight lamper med opp til flere hundre prosent, finnes det ingen annen komplett løsning for lyssetting med reflektorer, som gir like mye “punch” og naturlig rent lys som de små og energieffektive fokuserbare lampene fra Dedolight.

Den utrolige energisparende modellen vi oppnår med reflektorene i Lightstream systemet stammer fra reflekterende verdier, hvor omtrent 95-98% av lyset effektivt kan reflekteres. Når reflektorene brukes med Dedolight Parallel Beam adapterene, blir kvaliteten på lyset og skyggene unikt realistisk.

Se LED og HMI lyskildene vi anbefaler, for å komme i gang med å skape naturlig ren og miljøvennlig lyssetting med reflektert lys.

Lightstream Reflektorer

Reflektorplater med overflate i ulik struktur som finnes i flere størrelser, fra den minste på 7×10 cm som er utmerket for tabletop shots, til de største på 1×1 meter, som gjør det ekstremt mye enklere når du f eks. har behov for en lyskilde som skal plasseres utenfor og lyse inn på settet gjennom et vindu. Med en slik løsning trenger du ikke lenger bekymre deg for tunge løft eller bruk av lift dersom lyskilden skal inn gjennom et vindu i tredje etasje.

Lightstream reflektorene har fire forskjellige overflater, nummerert fra 1 til 4.

Egenskapene til de ulike reflektorflatene spiller en viktig rolle, fra den harde, smale utgangsvinkelen fra reflektor #1, som er den vi bruker for å “omdirigere” lyskilden, mens #2, #3 og #4 er reflektorer, fordi de har en større utgangsvinkel, som gir spredning av lyset fra 12° til 95°, basert på hvilken av overflatene du velger å bruke.

lightstream reflektorplater miljovennlig lyssetting
dedolight lightstream reflektor overflate nummer 1

LIGHTSTREAM REFLEKTOR #1

REFLEKTOR #1 videresender lyskilden med 4° spredning og er nærmest en veldig hard reflektor, men den er ikke et speil. Reflektor #1 brukes for å styre lyskilden videre i en annen retning, eller ved å splitte strålen for å treffe flere Lightstream reflektorer, og dermed gjenbruke den samme lyskilden flere ganger, uten å miste lysets integritet. Dette er hovedårsaken til at det er nødvendig med en optimal parallel beam stråle for at reflektorsystemet skal gi ønsket effekt og fungere optimalt.

dedolight lightstream reflektor overflate nummer 2

LIGHTSTREAM REFLEKTOR #2

REFLEKTOR #2 sprer lyset med 12°, mens den totale lysoverføringen forblir over 95%. Denne reflektorplaten kan fortsatt brukes til å overføre en stråle til en annen, større plate, men oftest som en direkte kilde med større intensitet og et smalere spot enn til og med en fresnel kan oppnå.

dedolight lightstream reflektor overflate nummer 3

LIGHTSTREAM REFLEKTOR #3

REFLEKTOR #3 sprer lyset med 50° mens den fortsatt videresender over 95% av det totale lyset. Reflektorplate #3 gir en mildere lyskvalitet med bredere dekning. Strålen kan gi hardt eller mykt lys avhengig av intensiteten til strålen som treffer platen og dens avstand til motivet.

dedolight lightstream reflektor overflate nummer 4

LIGHTSTREAM REFLEKTOR #4

REFLEKTOR #4 sprer lyskilden med en vinkel på 95° og gir de mest skånsomme resultatene. I likhet med reflektor #3, kan reflektert lys fra #4 gi hardt eller mykt lys avhengig av intensiteten til strålen som treffer platen og dens avstand til motivet.

Enda tynnere og lettere plater! Lightstream LITE reflektorer passer utmerket for en-persons-opptak.

Eflect

Eflect plater fra Dedolight brukes ved å projisere forskjellige teksturer, for å skape dybde mellom modell og bakgrunn. 

dedolight eflect

HMI lamper

Lamper fra Dedolight har enestående optikk, og kategoriseres ofte i et helt eget felt når vi omtaler lyssettingsverktøy.

dedolight 400d parallell beam honeycomb adapter

LED lamper

Lamper fra Dedolight har enestående optikk, og kategoriseres ofte i et helt eget felt når vi omtaler lyssettingsverktøy.

dedolight family banner

Parallel Beam adaptere

Dedolight har utviklet unike forsats-linser som samler lyset i en tilnærmet parallel stråle med minimal spredning, og opp til mangedobler lysutbyttet. Parallel beam adaptere er tilgjengelig for alle Dedolight lamper med både HMI og LED teknologi.

dedolight dpba1419 parallel beam adapter alt