Salgsbetingelser

Sist oppdatert: 01.03.2021

Cinetek.no AS
Org.nr: NO 926 189 859 MVA


+47 911 40 530

Postadresse:
Skøyenveien 83, 0375 OSLO

Lager:
Wedel Jarlsberg vei 36 (Filmparken), 1358 JAR

 

Bedriftssalg (B2B)
Cinetek.no AS selger kun til virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Cinetek.no AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre, dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Priser og gebyrer
Alle priser oppgis i norsk krone (NOK) – eksklusive merverdiavgift (MVA) og fraktkostnad. Prisene er basert på de til enhver tid gjeldende leverandørpriser, valutakurser, frakt og avgiftskostnader. Ingen oppgitte priser er bindende dersom ikke noe annet er avtalt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil for tekst- bilde- eller annen feilinformasjon på vår nettside, nyhetsbrev, annonser, og øvrige markedsføringskanaler, eller i direkte kontakt med kunde – skriftlig eller muntlig, forbeholder vi oss retten til å avvise eller kansellere ordre basert på feilinformasjon.

Betaling
Betalingsbetingelser er netto pr. 7 dager dersom ikke annet er avtalt. Kreditt forutsetter god kredittverdighet og punktlighet.

Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Varen forblir Cinetek.no AS sin eiendom inntil hele beløpet er betalt.

Levering
Ordrebekreftelse sendes på e-post med leveringsmåte og estimert leveringstid. Det er kundens ansvar å gå gjennom mottatt ordrebekreftelse og eventuelt gi beskjed dersom noe ikke stemmer. For at informasjonen skal komme frem til kjøper må vi ha mottatt en fungerende e-post adresse.

Oppgitte leveringstider er estimerte og er basert på lagerstatus og/eller opplysninger fra leverandør. Leveringstid vil derfor kunne endres, i så tilfelle sendes e-post til kjøper med informasjon om dette. Fraktkostnader påføres etter pakking/veiing, og pris beregnes ut fra de til enhver tid gjeldende satser. Faktura sendes enten på e-post eller via EHF når varene meldes ut av vårt lager. Det er kundens ansvar å sørge for at denne informasjonen er korrekt, se punkt “Vedlikehold av kundedata”.

Henteordre
Henteordre faktureres umiddelbart dersom ikke annet er avtalt, og kan hentes på vårt lager etter avtale.

Ansvar
Cinetek.no AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull, eller forsinket leveranse, feil på produkter eller feil i produktinformasjonen. Erstatningsansvar etter denne kontrakt er i ethvert tilfelle begrenset oppad til kjøpesummen.

Garanti og reklamasjon
Cinetek.no AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som produsentenes fastsatte garanti for produktet. Cinetek.no gir ikke egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom ikke annet er oppgitt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Kjøper må inspisere varen og reklamere på åpenbare feil eller mangler innen 5 virkedager etter varen er mottatt. Cinetek.no AS har ubetinget rett til å rette eller foreta omlevering ved mangler. Cinetek.no AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser mangelen måtte påføre kjøper.

Garantien er ugyldig dersom feil skyldes ulykke, feil bruk, uforsiktighet, eller et ikke-autorisert inngrep på produktet fra kjøperens side.

Retur
Registrering av retur gjøres ved å kontakte med informasjon om ordren det gjelder. Alle retursendinger skal ha returbekreftelse vedlagt. Retur skjer for kjøpers risiko og regning, og varen returneres etter avtale. Cinetek.no AS tar ikke ansvar for eventuelle kostnader som følge av dette. Produkter som returneres må være i originalemballasje komplett med alt tilbehør. Skader eller mangler på returnerte produkter dekkes inn ved å kreditere en lavere verdi enn salgsverdien, og/eller et returgebyr.

Ved retur av vare som er feillevert eller DOA (dead on arrival), skal varen returneres i originalemballasje komplett med alt tilbehør.

Vi forbeholder oss retten til å trekke returgebyr på inntil 30% av varens verdi dersom dette ikke overholdes, eller varen av annen årsak ikke kan selges som ny.

Ved retur i forbindelse med reparasjon innenfor garanti skal varen pakkes forsvarlig, og tilbehør som er nødvendig for å teste og feilsøke varen skal medfølge. Utbedring av transportskade som følge av mangelfull emballasje er kundens ansvar.

Det er ikke returrett på varer kjøpt på lagersalg, ryddesalg og lignende, eller ekstraordinære salg/kampanjer. Dette gjelder også varer som er spesialbestilt eller tilpasset, eksempelvis tekstil sydd etter mål.

Vedlikehold av kundedata
Det er kundens ansvar å sørge for at kundedata som leverings- og fakturaadresse, fakturaformat, kontaktpersoner etc. er oppdatert hos Cinetek.no AS. Endringer meldes via e-post til